طرح ریاضیات

وبلاگ طرح و حل سوال

طرح ریاضیات

وبلاگ طرح و حل سوال

طرح ریاضیات

در این وبلاگ سوال های ریاضی مطرج میشود.سوالات این وبلاگ توسط کاربران طراحی شده و روی سایت قرار میگیرند.کسانی که علاقه دارند سوال طرح شده ی خود را در این وبلاگ قرار دهند میتوانند آن را به تلگرام نویسنده بفرستند تا در وبلاگ قرار گیرد.همچنین پاسخ سوالات 2 هفته بعد از سوال در وبلاگ قرار میگیرد.کسانی که سوالات داخل وبلاگ را حل میکنند یا سوالی طرج میکنند امتیازی به آنها داده میشود و هر ماه رتبه بندی شده و نفرات برتر به عنوان نویسنده ی وبلاگ انتخاب میشوند.جواب سوالات را هم به تلگرام بفرستید.